Oare după ce mor o să fiu citit? Fiţi cu mine câte zile mai am, căci am nevoie de iubirea voastră chiar dacă nu cumpăraţi o carte, comunicaţi cu mine… ţineţi-mă în viaţă cu o rugăciune şi o vorbă bună. Vă iubesc! Vă mulţumesc din suflet pentru tot! Cu dragoste, Pino Andraş Oprea, tel. 0040721642890

Intraţi pe YOUTUBE să vedeţi...

Ultima dorinţă: ca fiecare om să aibă cel puţin un volum de al meu!

Doresc să vă mulţumesc tuturor care m-aţi susţinut chiar şi cumpărând o carte. Mă voi lupta până la ultima suflare! O viaţă plină de iubire! Cu toată iubirea şi respectul meu, Pino Andraş Oprea

Acesta e romanul scris de VIOLETA ELENA OPREA, şi se numeşte: "IUBIRE INFINITĂ"

Acesta e romanul scris de VIOLETA ELENA OPREA, şi se numeşte: "IUBIRE INFINITĂ"
Are dramă, umor, dragoste, tristeţe, infidelitate însă cel mai important are iubire. Apare şi aventura virtuală... Costă 30 ron + taxele poştale. Autograf personalizat din partea autoarei, GRATIS! Tel. 0721642890, ID/email: pino_scriitorul@yahoo.com

Contact

PINO ANDRAŞ OPREA

Tel.

0040721642890


ID/email: pino_scriitorul@yahoo.com şi pino.scriitorul@gmail.com
Str. Trifoiului nr. 8, loc. Ploieşti, jud. Prahova, cod 100193, oficiul poştal nr. 6, România.

Cont în RON

OPREA ELENA VIOLETA

Din străinătate trebuie acest cod SWIFT BRDEROBU
IBAN RO18BRDE300SV12184633000

BRD sucursala Ploieşti - România

Prezentarea celor 10 volume

IUBIRE


Nu sunteţi în măsură să judecaţi! Ar trebui să apreciaţi că muncesc şi 20 ore... Doar m-am pus în pielea persoanei şi am făcut-o cu acordul soţiei... Ne-am certat de la datoria pentru cărţi... Doriţi să ajutaţi? Vă propun cărţile mele... Violeta are toată dragostea mea şi nu plec de lângă ea!

Apel

Cine cunoaşte o fundaţie ori asociaţie, care ar putea să-mi doneze un scuter, un căruţ electric, orice alt mijloc de deplasare electric ori motorizat, vă rog să mă anunţaţi. Vă mulţumesc!

luni, 12 octombrie 2009

Am primit după 19 ani de la mineriadă... Nimeni nu e vinovat?

R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de urmărire penală şi criminalistică
Nr.175/P/2008
OPERATOR DATE
NR.3883
28.09
august 2009

Către

OPREA ANDRAŞ

Ploieşti, str.Trifoiului, nr.8, judeţul Prahova 100193 ( codul scris cu pixul )


Vă comunicăm că prin rezoluţia noastră din data de 17 iunie 2009, în dosarul nr.175/P/2008, în temeiul art.249 Cod procedură penală şi art.243 Cod procedură penală rap. la art.11 pct.1 lit.b şi c Cod 62
procedură penală şi art.10 lit.a, b, d şi g Cod procedură penală, art.228 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.10 lit.a, b, d şi g Cod procedură penală, cu aplicarea art.11, 13, 121 alin.1 şi art.122 alin.1 Cod penal,
D I S P U N:
1. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor:
- ILIESCU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.356 Cod penal (întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii), art.357 lit.a, b şi c Cod penal (întrucât fapta nu există în varianta prevăzută de litera a, respectiv lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii în ceea ce priveşte celelalte variante), art.358 lit.d Cod penal (lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii) şi art.26 rap. la art.2671 Cod penal (întrucât fapta nu era prevăzută de legea penală la momentul săvârşirii acesteia);
- MĂGUREANU VIRGIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.357 alin.1 lit.a şi b Cod penal (întrucât în varianta prevăzută la litera a – fapta nu există, iar în varianta prevăzută la litera b – nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii), art.358 alin.1 şi 2 lit.d şi alin.3 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii), art.359 Cod penal, art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii) şi art.362 alin.1 Cod penal (întrucât fapta nu există); 63
- CHIŢAC MIHAI, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim şi art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor);
- STĂNCULESCU VICTOR - ATANASE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim şi art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor);
- DOBRINOIU VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim şi art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor);
- DIAMANDESCU CORNELIU, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim şi art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor);
- PETER PETRE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim şi art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor);
- DUMITRESCU EMIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim şi art.360 Cod penal (întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor);
2. Încetarea urmăririi penale faţă de:
- BÂTLAN DUMITRU, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.358 lit.d şi alineat ultim din Codul penal, art.360 Cod penal, art.218 Cod penal şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit decesul acestuia. 64
- ILIESCU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.217 alin.4, art.264 şi art.26 rap. la art.267 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
- CHIŢAC MIHAI, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.218 şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
- STĂNCULESCU VICTOR - ATANASE , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.218 şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
- DOBRINOIU VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.218 şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
- DIAMANDESCU CORNELIU, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.218 şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
- PETER PETRE, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.218 şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
- DUMITRESCU EMIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.218 şi art.175 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 65
3. Neînceperea urmăririi penale faţă de DUMITRESCU EMIL, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.182, Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
4. Neînceperea urmăririi penale cu privire la săvârşirea în cauza de faţă a infracţiunilor prev. de art.174, art.175, art.180, art.181, art.182, art.189, art.192, art.193, art.194, art.197, art.208-209, art.211, art.215, art.217, art.218, art.240, art.242, art.246, art.247, art.248, art.250, art.260, art.261, art.264, art.266, art.267, art.2671, art.268, art.272, art.274, art.275, art.279, art.288, art.289, art.290, art.291, art.321, art.322, art.323, art.324 din Codul penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, respectiv în cazul infracţiunii prev. de art.2671 Cod penal, fapta nu era incriminată la momentul săvârşirii acesteia.
5. Neînceperea urmăririi penale cu privire la săvârşirea în cauza de faţă a infracţiunilor prev. de art.357 alin.1 lit.a, întrucât fapta nu există şi art.357 alin.1 lit.b, c, d şi e, alin.2 şi 3, art.358, art.359 şi art.360 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.
6. Neînceperea urmăririi penale în cauza de faţă, cu privire la orice altă infracţiune menţionată în plângerile, petiţiile şi memoriile aflate în dosar, prevăzute de Titlurile II, III, IV, V, VI, VII şi IX din Codul penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Precizăm că rezoluţia susmenţionată este afişată în integralitate pe site-ul Ministerului public la adresa www.mpubilc.ro, unde poate fi consultată.

Împotriva soluţiei puteţi formula plângere în conformitate cu dispoziţiile art.278 pct.31 Cod proc.pen, în termen de 20 de zile de la primirea prezentei comunicări, competenţa de soluţionare a acesteia revenind şefului Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform art.278 pct.1 din Cod proc.pen.PROCUROR ŞEF SECŢIE
( o parafă şi semnătura )
PROCUROR
( semnatura )

Niciun comentariu:

Pino, cu cele şapte cărţi prezentate la "ANTENA 2"

Pino, cu cele şapte cărţi prezentate la "ANTENA 2"
Promovez iubirea şi munca. Cazul în emisiunea "CELEBRI SAU NU LA MIHAELA TATU". Contact 0040721642890 şi ID/email: pino_scriitorul@yahoo.com

Despre mine

Fotografia mea
PLOIEŞTI, PRAHOVA, Romania
Sunt un tânar ce lupt să exist, doresc să fiu util, pentru că nu-mi pot folosi decât degetele de la mâini, m-am apucat de scris. Ce ar fi mai interesant de scris decât viaţa mea şi special povestea de dragoste cum nu-i alta. Nu este uşor să-ţi formezi o familie să ai zece cărţi publicate, să fi un bun exemplu pentru semeni şi toate să le faci de pe un pat...Vorbă mea "nu contează cum şi unde sunt important e că exist". Dumnezeu să ajute pe toată lumea!